O nama

Nuklearnaproljece

predstojnica Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu:

prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med.

v.d. pročelnik Odjela za onkološku i nuklearno-medicinsku analitiku:

izv. prof. dr. sc. Ivan Šamija, mag. mol. biologije

e-mail adresa: ivan.samija@kbcsm.hr

telefon: 01/3787-616

Glavna prvostupnica: Vlatka Vražić, bacc. med. lab. diag

Povijest Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu 

Predstojnici Klinike

Akademik Šime Spaventi (od osnutka do 1990. godine)

Akademik Zvonko Kusić (od 1990. do 2016. godine)

Prof.dr.sc. Ante Bolanča, dr.med. (od 2016. do danas)

Početak rada Laboratorija za primjenu radioaktivnih izotopa u medicini, seže u rane šezdesete godine prošlog stoljeća kao jedinice unutar Odsjeka za primjenu radioaktivnih izotopa u medicini koji je tada bio jedna od radnih jedinica Zavoda za radiologiju Bolnice. Laboratorij Odsjeka bio je smješten u podrumu stare zgrade, dok je prizemlje zgrade podijeljeno u dijagnostički dio (različita scintigrafijska snimanja skenerom, a kasnije gama kamerom) te u dio za ležeće bolesnike.

Nakon nekoliko godina stalnog razvoja uvođenjem novih dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka i pretraga Odsjek se izdvaja iz Zavoda za radiologiju te postaje samostalna Klinika, a laboratorij postaje Odsjek Klinike. Klinika se i dalje razvija na svim radilištima te se pojačava s odgovarajućim stručnim kadrom (liječnici, kemičari, biokemičari, biolozi, fizičari).

Daljnjim razvojem Klinike također se pokazala nužnost povećanja radnog prostora kao i uređenja prostora za ležeće pacijente. Konačno se 1982. godine Klinika proširuje u novoizgrađene prostore te dobiva današnji izgled. Time Klinika konačno dolazi do nužnog prostora za relativno komforan rad. Kasnije je postojećim zgradama dograđen dio za terapiju zatvorenim izvorima zračenja.

Ranih devedesetih godina prošlog stoljeća Klinika mijenja ime u Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu, koje nosi i danas.

Razvoj laboratorija

Pročelnici Odjela

dr. sc. Dragutin Cvrtila (1987-1992)

prof. dr. sc. Josip Lukač (1992-2013)

dr. sc. Željka Bukovec Megla (2013-2018)

doc. dr. sc. Ivan Šamija (2018-danas)

Prva magistra medicinske biokemije u Laboratoriju bila je Katarina Filjak koja počinje razvijati radiohematologiju te pripravu radioaktivnog joda (J131) , a krajem 1968. kemičar dr.sc. Dragutin Cvrtila počinje s uvođenjem tada novih analitičkih metoda te određivanjem hormona štitnjače (T3 i T4) te specifičnih receptora i tumorskih biljega (CA15-3).

Dr. sc. Ljerka Lukinac, mag. med. biochem, preuzima Laboratorij za dijagnostiku bolesti štitnjače, a uz nju i kemičarke Dražena Krilić i Dunja Nöthig-Hus.

Dr. sc. Marko Tarle uvodi dijagnostiku bolesti prostate, a dolaskom prof. dr.sc. Josipa Lukača kreće razvoj imunoloških i drugih pretraga.

Uz prof. dr. sc. Josipa Lukača, kao dugogodišnjeg lidera sudjeluju i ostali doktori znanosti Darija Kordić, Mirjana Končar-Mubrin, Maja Kaštelan te novije snage Blaženka Ladika-Davidović, Ivan Šamija, Valentina Vidranski, Irena Mlakar-Pedišić i Josipa Periša.

 

Od srca se zahvaljujemo dr. sc. Dragutinu Cvrtili na gore napisanom tekstu “Povijesti Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu“!