Analize

u19450399Cjenik Pretraga Nuklearna

Abecedni popis pretraga:

UZORAK  PRETRAGA (abecednim redom)
Serum Alfa-fetoprotein  (AFP)
Serum Antitijela na TSH receptore (TRAK ili TRAb)
Serum, punktat Antitijela tireoglobulinska  (Anti TG)
Serum Antitijela protiv tiroidne peroksidaze (Anti TPO)
Serum Antitijela protiv desmogleina 1 (DSG 1)
Serum Antitijela protiv desmogleina 3 (DSG 2)
Puna krv (heparin) Blastogeneza (ConA, PHA, PWM)
Serum CA 125 ( karcinom antigen 125)
Serum CA 15-3 (karcinom antigen 15-3)
Serum CA 19-9 (karbohidratni antigen 19-9)
Serum CEA (karcinoembrionalni antigen)
Urin CFM urina (udio dismorfičnih eritrocita u urinu)
Serum CYFRA 21-1 (citokeratinski fragment 19)
Serum, plazma Čimbenik tumora nekroze-alfa (TNF-alfa)
Puna krv (EDTA) Ekspresija gena za tirozinazu
Punktat štitnjače Ekspresija gena za Tg, galektin 3 i CD44v6
Puna krv (heparin) Fagocitoza (granulocitna ingestija, granulocitna mikrobicidnost, monoocitna mikrobicidnost, monocitna ingestija)
Serum Feritin
Serum Gastrin
Bris cerviksa, bris ždrijela Genotipizacija humanog papiloma virusa (HPV) visokog rizika
Serum Globulin koji veže tiroksin (TBG)
Serum Humani epididimalni protein (HE4)
Puna krv (EDTA, heparin),

koštana srž (EDTA),

likvor (EDTA),

pleuralni izljev (heparin),

punktat limfnog čvora (EDTA),

BAL-led,

urin

 

 

 

Imunofenotipizacija limfocita

Puna krv (heparin) Imunostatus
Serum, plazma Interleukin 6
Serum, punktat štitnjače Kalcitonin
Puna krv (EDTA) KKS (kompletna krvna slika, 3-diferencijalna)
Serum Kromogranin A
Tkivo uklopljeno u parafin Mutacija gena B-RAF
Serum Neuron specifična enolaza (NSE)
Puna krv (heparin) NK-aktivnost
Punktat Parathormon iz punktata štitnjače
Serum PSA (prostata specifični antigen, ukupni TPSA, slobodni fPSA;omjer slobodni ukupni fPSA/TPSA)
Serum ROMA indeks (računski test iz CA125 i HE4)
Puna krv (citrat) Sedimentacija eritrocita
Serum S-100
Serum, punktat Tireoglobulin (Tg)
Serum Tireotropni hormon (TSH)
Serum Trijodtironin, slobodni (FT3)
Serum Tiroksin, slobodni (FT4)
Serum Tiroksin, ukupni (T4)
Puna krv (heparin) Veliki granulirani limfociti (VGL)