Naslovnica

Dobro došli na stranice Odjela za laboratorijsku dijagnostiku bolesti štitnjače, endokrinološku, onkološku i imunološku laboratorijsku dijagnostiku!images (2)

Odjel čine:

-Laboratorij za tumorske biljege

-Laboratorij za dijagnostiku bolesti štitnjače

-Laboratorij za hematologiju i radiohematologiju

-Laboratorij za imunologiju

-Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

-Laboratoriji za alergološku i endokrinološku dijagnostiku  http://endolab.kbcsm.hr/

 

 

Krv

 

 

 

Leave a Reply